5.4 Ostotoiminta

< 5.3 Jatkojalostus / elintarvikkeiden valmistus| Sisällysluettelo | 5.5 Poiminta >

Ostotoimintaa on luomukeruualueilta kerättyjen tuotteiden ostaminen (esim. tukkukauppiaana). Luomukeruutuotteita saa ostaa vain luomukeruuohjeiden noudattamiseen sitoutuneilta poimijoilta.

Ostoyritykset maksavat keruualueen selvittäjälle luomukeruualueen ylläpidosta, kuten karttojen päivittämisestä.

Ostajan vastuulla on huolehtia poimijoiden sitouttamisesta luomupoimintaohjeiden noudattamiseen ja huolehtia poimijoiden tietotason riittävästä ylläpidosta. Poimintaohjeet: www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Mallipohjat luomutoimijoille > Keruu / Luomukeruutuotteiden poimintaohjeet

Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden ostotoiminta edellyttää ilmoittautumista Ruokaviraston luomuelintarvikkeiden valvontaan.

Ks. Elintarviketuotannon ehdot, luku 14 (www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet / Luomutuotannon ohjeet 3.).

Valvontaan ilmoittautuminen:

 1. Valvontaan haetaan lähettämällä hakemus Ruokavirastoon. Ruokavirastoon toimitettavat lomakkeet: Luomuvalvontalomake 1 (www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Luomuvalvontaan ilmoittautuminen / Ilmoittautumislomake) JA Täydennyslomake 1h (www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Luomuvalvontaan ilmoittautuminen >  Liitelomakkeet / Elintarvikkeet). Valvontaan tulee ilmoittautua viimeistään 2 kk ennen ostotoiminnan aloittamista.
 2. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan ostotoimintaa koskeva luomusuunnitelma. Katso tarkemmat ohjeet: Elintarviketuotannon ehdot, luku 14.1.2. ja Luomusuunnitelmaohje – Elintarvikkeet (www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet / Luomutuotannon ohjeet 10.).
 3. Hakemukseen liitetään myös korkeintaan 3 kk vanha kaupparekisteriote.

Vuosittain:

 1. Luomukeruutuotteiden ostajat, joilla ei ole omaa rekisteröityä luomukeruualuetta, toimittavat Ruokaviraston luomuvalvontaan tiedon niistä keruualueista, joilta he ko. vuonna luomutuotetta ostavat, tiedon ostettavista kasvilajeista ja -tuotteista, sekä tiedon ostopisteiden sijainnista ja arvion ostoajankohdasta vähintään kahta viikkoa ennen aiottua keruun aloittamista. Ilmoitus ostettavista luonnonmukaisesti tuotetuista keruutuotteista: (www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Muut ilmoitukset luomuvalvonnalle / Ilmoitus ostettavista luonnonmukaisesti tuotetuista keruutuotteista).
 2. Ilmoitukseen liitetään kopio ELY-keskuksen luomutodistuksesta koskien keruualueen hyväksymistä luomukeruualueeksi.
 3. Lisäksi ostajalla tulee olla käytettävissään keruualueesta ELY -keskuksen hyväksymät ajantasaiset kartat. Luomutodistukset ja kartat voi hankkia keruualueen selvittäjältä tai keruualueen omistajalta.

Ostopisteellä:

 1. Reaaliaikainen luettelo poimijoista, joilla on sitoumus luomusäädösten noudattamisesta. Poimijan sitoumuksen malli ja Poimintaohjeet: www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Mallipohjat luomutoimijoille > Keruu / Poimijan sitoumus noudattaa luomukeruuohjetta ja Luomukeruutuotteiden poimintaohjeet
 2. Reaaliaikainen luettelo poimijoista, jotka ovat toimittaneet keruutuotteita ostopisteeseen. Ostopäiväkirjan malli: www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Mallipohjat luomutoimijoille > Keruu / Ostopäiväkirja
 3. Kartta sallituista keruualueista.
 4. Karttakopioita poimijoille jaettavaksi.
 5. Selkeä erilläänpito luomukeruutuotteiden ja tavanomaisten tuotteiden välillä.
 6. Kirjanpito ostoista. Ks. Ostopäiväkirjan malli (www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Mallipohjat luomutoimijoille > Keruu / Ostopäiväkirja).

Lisäksi edellytetään kirjanpitoa käsittelyn ja varastoinnin yhteydessä, kirjanpitoa luovutetuista keruutuotteista, taselaskelmia ja luomutuotteiden jäljitettävyyttä. Katso tarkemmat ohjeet: Elintarviketuotannon ehdot, luku 14.4.4 (www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet / Luomutuotannon ohjeet 3.).

Sivu päivitetty 21.1.2019


< 5.3 Jatkojalostus / elintarvikkeiden valmistus| Sisällysluettelo | 5.5 Poiminta >