2.6 Turvepeltojen vedenkorkeuden säätely ja pitäminen nurmella

< 2.5 Eloperäisillä lannoitteilla ja maanparannusaineilla hiiltä maahan | Sisällys | 3. Hiiliviljelyn soveltaminen ja toteuttaminen omalla tilalla >

Jos mahdollista, olisi turvepeltojen vedenkorkeus hyvä pitää korkealla säätösalaojien ja salaojakastelun avulla. Toisena keinona turvepellot olisi hyvä pitää mahdollisimman hyvin kasvipeitteisinä ja välttää pitkiä paljaan maan jaksoja. Tämän takia nurmituotanto turvepelloilla on oiva ratkaisu. Nurmelle vaihtoehto voisi olla myös esimerkiksi paju, jolle on nykyään myös muita käyttömuotoja kuin energia. Näin pystytään vähentämään turvepeltojen hiilipäästöjä. Turvepellot tuottavat kivennäismaita enemmän hiilipäästöjä, koska ne sisältävät runsaasti hajoavaa eloperäistä ainesta.

Carbon actionin kosteikkoviljelyn oppaaseen tästä.

Pajun kasvatukseen ohje tästä.